Sazebník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou (platný od 1.1.2020)

Tábor, škola v přírodě100 Kč
Sportovní potvrzení100 Kč
Výpis z dokumentace 120 Kč
Přihláška do školy, školky100 Kč
Potravinářský průkaz100 Kč(na dobu neurčitou)
Potravinářský průkaz50 Kč(na dobu určitou)
Svářečský průkaz50 Kč
Autoškola „B“300 Kč
Autoškola „A“100 Kč(ev. další skupiny 100 Kč)
Nepovinné očkování – aplikace očkovací látky100 Kč+ cena očkovací látky
Úrazové pojištění, lázně150 Kč(ev. dle doporučení konkrétní pojišťovny)