O mně

Jméno, přímení, titul: Monika Slámová, MUDr.
Rodné jméno: Doubková
Rodinný stav: vdaná, tři děti
Datum a místo narození: 12. 05. 1972, Turnov
Trvalé bydliště: Vrát č. 19, 468 22 Železný Brod

Vzdělání:

 • 1986 – 1990 Gymnázium Turnov
 • 1991 – 1997 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Praxe:

 • Od roku 1997 nemocnice Turnov
 • Od roku 2000 vedení nefrologické ambulance
 • Od roku 2005 dětská ambulance Železný Brod (asistentka MUDr. Honců)
 • Od roku 2006 převzetí a samostatné vedení ordinace

Absolvované atestace, licence:

 • 2000 1. atestace v oboru dětského lékařství
 • 2004 licence ČLK dětské lékařství
 • 2009 získání speciální způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Absolvované kurzy:

 • sonografie (Fakultní nemocnice Praha Ke Karlovu)
 • zařazení do systému celoživotního vzdělávání