Profesní životopis

Jméno, přímení, titul:  Monika Slámová, MUDr. 
Rodné jméno:  Doubková 
Rodinný stav:  vdaná, tři děti 
Datum a místo narození:    12. 05. 1972, Turnov 
Trvalé bydliště: Vrát č. 19, 468 22 Železný Brod


Vzdělání: 

 • 1986 - 1990  Gymnázium Turnov
 • 1991 - 1997  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy


Praxe: 

 • Od roku 1997  nemocnice Turnov
 • Od roku 2000  vedení nefrologické ambulance
 • Od roku 2005  dětská ambulance Železný Brod (asistentka MUDr. Honců)
 • Od roku 2006  převzetí a samostatné vedení ordinace


Absolvované atestace, licence:  

 • 2000  1. atestace v oboru dětského lékařství 
 • 2004  licence ČLK dětské lékařství
 • 2009  získání speciální způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost


Absolvované kurzy:  

 • sonografie (Fakultní nemocnice Praha Ke Karlovu) 
 • zařazení do systému celoživotního vzdělávání