Sazebník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou (platný od 1.1.2020)

Tábor, škola v přírodě 100 Kč  
Sportovní potvrzení 100 Kč  
Výpis z dokumentace  120 Kč  
Přihláška do školy, školky 100 Kč  
Potravinářský průkaz 100 Kč    (na dobu neurčitou)
Potravinářský průkaz 50 Kč    (na dobu určitou)
Svářečský průkaz 50 Kč  
Autoškola „B“ 300 Kč  
Autoškola „A“ 100 Kč    (ev. další skupiny 100 Kč) 
Nepovinné očkování - aplikace očkovací látky    100 Kč    + cena očkovací látky
Úrazové pojištění, lázně 150 Kč    (ev. dle doporučení konkrétní pojišťovny)